سفارش تبلیغ
صبا
3:10 عصر
96
سلام بر ...(برگزیده پارسی نامه)

سلام بر رمضان..

سلام بر طلوع و غروبش..

سلام بر ربنای هنگام افطارش..

سلام بر ابوحمزه و جوشنش..

سلام بر مولود نیمه ماهش..

سلام بر شهید محرابش..

سلام بر العفو العفو های شبهای قدرش..

سلام بر نفسهایی که عبادتند..

سلام بر قرآنهایی  که خوانده میشوند..

سلام بر دعاهای وقت سحرش..

سلام بر رکوع و سجودهای در این ماه..

سلام بر حسین (ع)  و لبهای عطشانشان..

سلام بر عباس (ع) و آبی که دید ولی هرگز خورده نشد..

سلام بر تشنگی و گرسنگی کودکان آواره ی صحرای کربلا..

سلام بر امام حاضرم که سحرها برای شیعیانش العفو میگوید..

سلام بر فطرت پاکی که این روزها هویدا میشود..

سلام بر خدایی که این روزها بیشتر از هروقتی نزدیکش میشویم..

سلام بر اللهم انا نشکوا الیک فقد  نبینا و غیبة ولینا و کثرة عدونا و قلة عددنا..

و سلام بر پاکی پس از عیدش..

 

رمضان